Spreekuren

Alle spreekuren zijn op afspraak: ook onze assistentenspreekuren. Kijk bij medewerkers op welke dagen de huisartsen spreekuren hebben. Op een aantal dagen in de week hebben wij extra spreekuren buiten de openingstijden om. Vraag naar de mogelijkheden bij het maken van uw afspraak.

Veel gestelde vragen

Een afspraak is bedoeld voor het bespreken van één klacht. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben of meerdere klachten wilt bespreken, dit graag bij het maken van de afspraak aangeven. Er kan dan een langer consult gepland worden.  

U kunt tijdens de openingstijden bellen met uw vragen. De assistent kan, eventueel in overleg met de huisarts, uw vraag beantwoorden. Mogelijk adviseert zij u een afspraak te maken op het spreekuur of een telefonisch consult met de huisarts in te plannen. U kunt uw vraag ook per eConsult stellen. Ga hiervoor ons digitale patiëntenomgeving.

Op dit moment kunnen afspraken met een aantal praktijkondersteuners via beeldbellen plaatsvinden. U kunt dan op een gemakkelijke manier vanuit huis beeldbellen met de betreffende medewerker. Het enige wat u nodig hebt is een computer, telefoon of tablet met een camera en microfoon. U hoeft hiervoor geen app te installeren! U ontvangt de link net voor de afgesproken afspraaktijd op uw telefoon en/of mailadres. Indien u hier interesse in heeft, kunt u dit aangeven bij de assistente bij het maken van de afspraak.

Ja, u kunt een afspraak annuleren. Een afspraak die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd wordt in rekening gebracht. Wij hanteren hiervoor een tarief van 25,00 euro. Uw zorgverzekeraar zal dit niet vergoeden. 

 • Het meten van de bloeddruk
 • 24 uurs bloeddrukmeting
 • Aanstippen van wratten met stikstof
 • Verbinden van wonden
 • Gehoortesten
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstesten 
 • Urine onderzoek
 • Bloedsuiker controle
 • Longfunctie onderzoek
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Zwachtelen 
 • Bepaling enkel-arm index (Doppler onderzoek)
 • Verstrekken van advies en informatiefolders

Onze assistentes zijn aanvullend en goed opgeleid om zelfstandig spreekuren te doen.

Speciale spreekuren chronische aandoeningen 

Wij vinden het belangrijk om chronische ziekten vroegtijdig op te sporen en te begeleiden zodat verergering kan worden voorkomen. Hiertoe hebben wij praktijkondersteuners in dienst. De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een chronische aandoening, geeft voorlichting en voert controleonderzoeken uit. De praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur. 

Ketenzorgprogramma’s voor Diabetes, COPD en Hart- en Vaatziekten
Bij ketenzorg bundelen alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een chronische ziekte hun krachten. Doel is de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Wij werken met zorgprogramma’s. Hierin staat beschreven waar goede zorg voor een patiënt, met bijvoorbeeld diabetes, COPD en/of hart- en vaatziekten aan moet voldoen. De huisarts heeft hierbij de regie in handen. Voor het organiseren van de ketenzorg is onze huisartsenpraktijk aangesloten bij zorggroep Unicum.

Astma en COPD

Er is een speciaal spreekuur voor mensen met astma of COPD.

meer informatie
Hart- en vaatziekten

Er is een speciaal spreekuur voor mensen met hart- en vaatziekten.

meer informatie
Diabetes

Er is een speciaal spreekuur voor mensen met diabetes.

meer informatie

Overige speciale spreekuren

Stoppen met roken

Er is een speciaal spreekuur voor diegene die ondersteuning willen bij het stoppen met roken

meer informatie
Medicatiereview

Er is een speciaal spreekuur voor het bespreken van uw medicaties.

meer informatie
Ouderen

Er is een speciaal spreekuur voor ouderen.

meer informatie
POH GGZ

Er is een speciaal spreekuur voor POH GGZ.

meer informatie