Praktijkinformatie

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot onze praktijk en werkwijzen. 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 – 17.00 uur. Gedurende deze openingstijden is de praktijk bereikbaar op 030 – 6881206 / 6874300

Bij dringende en noodzakelijke huisartsenzorg buiten de openingstijden belt u met de Huisartsenpost in Nieuwegein: 088 – 0130 96 60. www.huisartsenspoedpost-nieuwegein.nl

Op een aantal dagen in de week hebben wij extra spreekuren buiten de openingstijden om. Vraag naar de mogelijkheden bij het maken van uw afspraak.

Voor acute EHBO handelingen kunt u altijd naar onze praktijk komen tijdens de openingstijden. Wij stellen het op prijs, en indien mogelijk, als u vooraf even belt.

Heeft u corona-gerelateerde klachten, een positieve zelftest, en/of bent u in afwachting van een uitslag, meldt dit dan met uw contact met de praktijk. Voor meer informatie over Corona kunt u telefonisch contact opnemen met het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur), of kijk op www.rivm.nl, www.rijksoverheid.nl.

Via onze veilige Digitale Patiëntenomgeving kunt u uw zorg veilig online regelen. U logt in met uw gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingscode. Deze moet u eenmalig aanmaken. Meldt u aan voor het portaal van uw eigen huisarts/praktijk. U ontvangt een bevestiging van de praktijk als uw aanmelding gecontroleerd is en gebruikt kan worden. Nieuwe wetgeving verplicht ons uw identiteit te controleren middels een bezoek met ID aan de praktijk voordat u gebruik kunt maken van de online services. Op deze manier wordt uw privacy gewaarborgd.

De online diensten zijn ook goed te bereiken via de Zorg4IJSsselstein-app. Zo kunt u nog gemakkelijker via uw smartphone of tablet met ons communiceren. Download de zorg4ijsselstein-app in de app store (iOs) of Google Play (Android). Kijk voor meer informatie op: www.zorg4ijsselstein.nl

Heeft u vragen over de digitale omgeving dan verwijzen wij u graag naar de website zorg4ijsselstein: https://zorg4ijsselstein.nl/zorg4ijsselstein-app/ alvorens u contact opneemt met de praktijk. U kunt ook direct in uw zorg4ijsselstein-app kijken bij instellingen, veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, dan raden wij u aan uw melding door te geven via de feedbackfunctie “stel een vraag aan de gebruikershelpdesk”  in de Zorg4IJsselstein app. U vindt deze in het menu van de app bij instellingen. Staat er geen feedback optie in de app? Mogelijk moet u de app dan eerst updaten naar de nieuwste versie.

Er zijn een aantal manieren om uw herhaalmedicatie te bestellen:

  • Bestel uw herhaalmedicatie via het beveiligde patiëntenportaal. Om gebruik te maken van ons beveiligde patiëntenportaal dient u zich eerst eenmalig te registreren. U bestelt vanuit uw eigen medicatiedossier.
  • Herhaalservice via de apotheek: In samenwerking met uw apotheek kunnen wij ervoor zorgen dat uw medicijnen die u dagelijks moet innemen iedere 3 maanden standaard voor u klaar staan. Indien u hier gebruik van wilt maken, vraag dan in de apotheek meer informatie over deze gratis service. Kijk voor meer informatie voor Benu apotheken bij herhaalservice en voor Apotheek Zenderpark bij recepten herhalen / herhaalservice.
  • Lever uw legen medicijndoosje(s) in in de daarvoor bestemde bus op onze praktijk.
  • Wist u dat uw eigen apotheek ook medicijnen kan laten bezorgen? Informeer hiernaar bij uw apotheek.

Recepten voor 10.00 uur s’ morgens besteld, liggen de volgende werkdag na 12.00 uur klaar bij uw eigen apotheek.

Urine kunt u het beste inleveren voor 10.00 uur. Wij kunnen deze dan dezelfde dag nakijken. U kunt ons voor de uitslag na 13.30 uur bellen. Gratis potjes inclusief vragenformulier kunt u afhalen op de praktijk. Vang het middelste gedeelte van de urine op in een schoon urinepotje. Was voorafgaand aan het opvangen van de urine de schaamstreek zachtjes met water. Breng de urine bij voorkeur binnen 2 uur voor onderzoek en bewaar deze anders in de koelkast totdat u het kunt inleveren bij de praktijk. Vergeet u niet uw naam en geboortedatum op het urinepotje te zetten?

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent kan de huisarts u ook thuis bezoeken. U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur bellen om een afspraak te maken voor een huisbezoek. De assistente beoordeelt, eventueel in overleg met de huisarts, of en wanneer een huisbezoek ingepland wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling vaak beter, daarom zal u in sommige gevallen gevraagd worden om toch naar de praktijk te worden gebracht.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen.

Voor bloedafname kunt u alleen op de geopende locaties van Saltro terecht wanneer u een afspraak heeft gemaakt. Dit wordt gedaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en lange wachttijden en volle wachtruimtes te vermijden. In IJsselstein worden afspraken gemaakt voor centrum ’t Kruispunt en (beperkt voor) locatie Nieuwpoort. Inleveren van zelfname doet u bij het Kruispunt. Ga naar www.saltro.nl voor meer informatie en voor het maken van een afspraak. Wij vragen u zoveel mogelijk alleen naar de afspraak te komen in verband met het voorkomen van volle wachtruimtes.

Uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek en röntgenfoto’s kunt u opvragen:

  • Via ons beveiligde patiëntenportaal (online inzage en/of plaatsen van een econsult)
  • Door telefonisch contact op te nemen met de praktijk (urine-uitslagen zijn na 13.30 uur bekend en beoordeeld).

De uitslagen zijn beoordeeld door uw huisarts. De huisarts geeft na de beoordeling een advies. Dit advies verneemt u via de assistente.

Uitslagen van bloedonderzoeken kunt u zelf inzien via het Saltro Uitslagenportaal. U heeft uw DigiD met SMS functie nodig om in te loggen. Uitslagen zijn doorgaans binnen 24 uur beschikbaar in het portaal. De uitslag is voorzien van uitgebreide informatie. Uw huisarts zal de uitslagen ook ontvangen en beoordelen. Soms wordt u via het Saltro Uitslagenportaal geadviseerd om een afspraak te maken op het spreekuur, zodat de huisarts de uitslagen persoonlijk met u kan bespreken. Mocht u vragen houden na een advies over een uitslag via het Saltro Uitslagenportaal, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de praktijk.

Verwijzing voor de specialist
Voor een bezoek aan de specialist heeft u altijd een verwijsbrief (digitaal of op papier) van uw huisarts nodig. Zonder verwijsbrief bestaat de mogelijkheid dat u zelf de rekening van het bezoek aan de specialist ontvangt. De zorgverzekeraar zal deze rekening, zonder verwijzing, niet vergoeden. Een verwijsbrief achteraf regelen met uw huisarts is niet mogelijk. We maken alleen verwijzingen waarbij we zelf de indicatie stellen en niet voor of namens andere zorgverleners. Een second opinion kunt u het beste met de betreffende specialist bespreken.

Verwijzing andere zorgverleners
Voor de meeste zorgverleners in de eerste lijn is een verwijzing nodig van uw huisarts. Voor een aantal zorgverleners is geen verwijsbrief nodig zoals bijvoorbeeld voor fysiotherapie. Dit kan per zorgverzekeraar en -pakket verschillen. Kijkt u dit na in uw polisvoorwaarden. Een verwijsbrief is wel zinvol voor een betere afstemming tussen uw huisarts en de andere zorgverleners en daarmee een betere behandeling.

Verklaringen 
Uw huisarts kan geen geneeskundige verklaring afgeven waarbij een oordeel gegeven wordt over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken,  is iemand in staat een auto te besturen, is iemand in staat naar school te gaan, is iemand in staat goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd, heeft iemand recht op een parkeervergunning, heeft iemand recht op aangepaste woonruimte enzovoort. Klik hier voor meer uitleg hierover. 

Inschrijven
Download hier de inschrijfformulieren. Het document bestaat uit een tweetal formulieren te weten: Het inschrijfformulier en het formulier “opvragen medische gegevens huisarts”. Op het inschrijfformulier staan ook vragen met betrekking tot toestemming Landelijk Schakelpunt én over bescherming van uw gegevens en privacy. Bij deze vragen is het verstandig de bijbehorende informatie waar naar verwezen wordt goed door te lezen. Klikt u daarvoor op de bijhorende links.

Beide ingevulde formulieren kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur afgegeven bij de balie van onze praktijk. Vergeet u niet van alle in te schrijven gezinsleden een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen?

Zodra wij beide formulieren volledig ingevuld en ondertekend hebben ontvangen, kunnen wij u inschrijven in onze praktijk en uw dossier opvragen bij uw vorige huisarts/huisartsenpraktijk. Bij het ontbreken van één van de documenten, kunnen wij uw inschrijving niet compleet maken en heeft u mogelijk geen huisarts.

Informeer uw vorige huisarts dat u van huisarts wijzigt. Vergeet u ook niet uw ziektekostenverzekering en specialisten in te lichten? Heeft u vragen over het inschrijven, of het invullen van de formulieren, neemt u dan contact op met de praktijk. Mochten er alleen gegevens wijzigen in gezinssamenstelling, verzekering, adres enzovoort, dan kunt u dit doorgeven aan de assistentes.

Uitschrijven
Indien u de praktijk verlaat in verband met een verhuizing, dan volstaat het ingevuld inleveren van het uitschrijfformulier. U kunt het formulier ook ophalen aan de balie. Zodra wij uw uitschrijving hebben verwerkt, sturen wij uw medische gegevens aangetekend of elektronisch op naar uw nieuwe huisarts. Indien u de praktijk wilt verlaten wegens onenigheid met uw huisarts, dan raden wij u aan dit eerst met uw huisarts te bespreken.

Deskundigheid, professionaliteit zijn belangrijke begrippen bij het leveren van zorg. Wij vinden het belangrijk dat huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners van alle praktijken regelmatig trainen en bijscholingen volgen. Wij verwachten dat iedereen oog houdt voor het verbeteren van kwaliteit dan wel effectief werken. We maken met elkaar afspraken zodat we de zorg veilig en hygiënisch leveren waarbij we blijvend kijken naar de juiste bejegening naar de patiënt. Onze praktijken en locaties worden regelmatig geaudit door de NPA. 

Samenwerken in de gezondheidszorg is van essentieel belang. Samenwerking draagt bij aan een goede afstemming in zorg aan de patiënten. Wij hebben dan ook regelmatig contact met diverse zorgverleners teneinde u als patiënt goede zorg te bieden. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met de gemeente IJsselstein, psychologen, fysiotherapie, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen enzovoort. Een aantal van deze samenwerkingen zijn op organisatie- en/of op regioniveau ingericht. Onderstaand enkele samenwerkingen nader toegelicht.

Unicum Lekstroom
Mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten hebben hiervoor contact met diverse zorgverleners. Denk aan uw huisarts, een specialist, de praktijkondersteuner en bijvoorbeeld ook een diëtist. De zorg die deze verschillende zorgprofessionals samen leveren, noemen wij ketenzorg. Voor het organiseren van deze ketenzorg zijn onze huisartsenpraktijken aangesloten bij zorggroep Unicum. Unicum werkt intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van inwoners van de regio. Meer informatie kijk op: www.unicum-huisartsenzorg.nl

De Huisartsenspoedpost Nieuwegein is onderdeel van regionale huisartsenorganisatie UNICUM Huisartsenzorg. Bij dringende en noodzakelijk huisartsenzorg in de avond, nacht en weekend dragen zij zorg voor de juiste hulp. Kijk op website: www.huisartsenspoedpost-nieuwegein.nl.

ZorgSaam IJsselstein
Zorg leveren we niet alleen. Vaak heeft u als inwoner met meerdere zorgverleners in de gemeente te maken. Afhankelijk van uw aandoening en/of levensfase komt u in contact met verschillende zorgverleners bijvoorbeeld uw huisarts, maatschappelijk werk, sociaal- en jeugdteam, psycholoog, of wijkverpleging. Alle eerstelijns zorgverleners in IJsselstein werken samen om de zorg rondom inwoners nog beter op elkaar af te stemmen. We maken hierbij niet alleen afspraken over verwijzen, maar kijken met elkaar hoe we de zorg voor u als patiënt goed kunnen inrichten: Wie kan wat op welke moment voor u betekenen? We hebben daarbij aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen en/of achteruitgang. Uiteraard houden wij altijd rekening met uw privacy. ZorgSaam IJsselstein heeft een eigen website waar u meer informatie vindt over mooie samenwerkingsinitiatieven zoals bijvoorbeeld bij dementie, ADHD, nazorg Corona en nog meer. Kijk op www.zorg4ijsselstein.nl. U vind hier ook een sociale kaart van alle professionals in zorg en welzijn in- en rondom IJsselstein.

Heeft u een klacht?
Dan hoeft u dit zeker niet voor u te houden. Wij stellen het zeer op prijs als u de klacht aan ons kenbaar maakt. Neem bij een klacht contact op met uw huisarts, met de praktijkassistente en/of met uw praktijkondersteuner en bespreek in alle openheid uw klacht. Pas dan kunnen wij iets ondernemen om de klacht op te lossen en hiervan te leren. Komen we er dan toch niet uit? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. U kunt dit doen door ons klachtenformulier te printen, in te vullen en af te geven bij de praktijk.

Is dit lastig voor u, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.

TOESTEMMING
Landelijk Schakelpunt (LSP)

Je huisarts en je apotheken kunnen belangrijke informatie over jouw gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor je behandeling. En alleen als jij dat goed vindt. Regel daarom je toestemming.

www.volgjezorg.nl