Griep- en Pneumokokkenvaccinatie 2023

Vaccinatie uitnodiging voor op de praktijken

Vaccinatie uitnodiging voor op de praktijken

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt in 2023 op de praktijk georganiseerd. Dit jaar ontvangen mensen geboren tussen 1957 en 1960 tegelijkertijd een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie. Verwachte bezorgweek uitnodiging voor vaccinatie op de praktijk: week 40 (2 t/m 8 oktober).

Leest u de uitnodiging goed door! In verband met onze planning en veilige doorloop vragen wij u binnen het genoemde tijdslot te komen. Komt de datum u niet uit? Dan kunt u uw vaccinatie(s) bij één van de andere praktijken aangesloten bij Huisartsenzorg IJsselstein halen of maak dan gebruik van bij de uitnodiging opgenomen retourformulier (inleveren voor 1 november 2023). De assistente neemt indien nodig dan contact met u op. Houd er rekening mee dat u de vaccinatie dan pas later in  in november ontvangt.

Neem altijd de uitnodiging mee als u gevaccineerd wordt. Zonder brief kunnen wij u niet vaccineren!

Vaccinatiedata locaties Huisartsenzorg IJsselstein:

  • donderdag 26 oktober | van 13.00 tot 17.00 uur | Locatie ’t Steyn, Eiteren 15 te IJsselstein
  • zaterdag 4 november | van 08.30 tot 12.30 uur | Locatie Nieuwpoort, Jan van der Heydenweg 350 te IJsselstein
  • dinsdag 7 november | van 13.30 tot 17.30 uur | Locatie IJsselveld, Marinus Vermeerplein 2 te IJsselstein

Vaccinatie(s) uitnodiging anders dan in de praktijk

Vaccinatie(s) uitnodiging anders dan in de praktijk

Een aantal door de praktijken bepaalde patiëntengroepen ontvangt de vaccinatie op een andere datum en tijd.

  • Bewoners van de Hooghe Camp worden gevaccineerd op woensdag 1 november van 9.30 – 11 uur in de Zonnebloemzaal. U ontvangt uw uitnodiging ongeveer 2 weken van tevoren.
  • Bewoners van en rondom Zorgcentrum Ewoud worden gevaccineerd op 2 november tussen 10.00 en 12.00 uur in kerkzaal “De Bron” in Ewoud. U ontvangt uw uitnodiging ongeveer 2 weken van tevoren.
  • Bewoners van woonzorgcentrum Marienstein worden gevaccineerd op maandag 6 november tussen 9.00 en 12.00 uur. U ontvangt uw uitnodiging ongeveer 2 weken van tevoren.
  • Op 10 oktober 2023 tussen 8.00 en 17.00 uur zullen Jannie en Francine alvast een geselecteerd aantal patiënten aan huis vaccineren. U ontvangt de uitnodiging ongeveer 2 weken van tevoren.

De werkdruk in de praktijken is erg hoog. Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u eerst bij onderstaande meest gestelde vragen en/of op de volgende websites te kijken of u het antwoord kunt vinden. Dit scheelt u en ons mogelijk diverse telefoontjes. Alvast bedankt!

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor een vaccinatie op de praktijk, locatie De Bron in Ewoud of Zonnebloemzaal Marienstein, dan hoeft u niet af te bellen..

Wordt u thuis geprikt? Dan moet u dit voor 10 oktober doorgeven aan uw eigen huisartsenpraktijk.

U kunt dit aangeven bij het vaccineren zelf. U ontvangt dan alleen de vaccinatie die u wilt hebben.

Maak gebruik van het bijgesloten retourformulier. Indien deze niet bijgevoegd is, dan neemt u contact op met uw eigen huisartsenpraktijk.

Wij benadrukken dat in verband met een strakke planning het zeer wenselijk is als u op het aangegeven tijdslot komt.

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie op de praktijk, Zonnebloemzaal, of locatie De Bron Ewoud en kunt u echt niet op genoemd tijdslot? Dan kunt u die dag binnenlopen op de in de uitnodiging genoemde tijden.

Wordt u thuis geprikt? Neemt u dan contact op met de praktijk.

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie op de praktijk, Zonnebloemzaal of locatie De Bron Ewoud? Dan kunt u uw vaccinatie(s) bij één van de andere praktijken aangesloten bij Huisartsenzorg IJsselstein halen op onderstaande data. Indien dit echt niet mogelijk is, dan kunt u gebruik maken van het retourformulier (of contact opnemen met uw praktijk). Houd er rekening mee dat u de vaccinatie dan pas in de loopt van november ontvangt.

Mensen van 60 jaar en ouder, mensen van alle leeftijden met diabetes, hart-/longziekten, nierpatiënten en mensen met een verlaagde afweer komen in aanmerking voor de vaccinatie. Behoort u tot deze doelgroep en heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de praktijk.

Iedereen die geboren in 1957 tot en met 1960 komt in 2023 in aanmerking voor de pneumokokken vaccinatie. Behoort u tot deze doelgroep en heeft u geen uitnodiging ontvangen, neemt u dan contact op met de praktijk.

Neem contact op met de praktijk en vraag om een recept voor de griepprik. U kunt de vaccinatie dan halen bij de apotheek en laten zetten door de assistente van de praktijk. U moet dan wel zelf de kosten voor het vaccin en het laten zetten betalen. Soms vergoedt de zorgverzekeraar de griepprik. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op hun website bij hun voorwaarden.

Dit jaar komen mensen met geboortejaren 1957 t/m 1960 in aanmerking voor een gratis pneumokokkenprik. Zit u niet in de doelgroep en wilt u de vaccinatie ontvangen, neem contact op met de praktijk. Er zitten dan wel kosten aan verbonden.

Alle vrouwen die tussen 15 oktober en 1 maart 22 weken of langer zwanger zijn mogen de griepprik halen. Zij kunnen de vaccinatie halen bij het consultatiebureau.
Zwangeren met een medische indicatie voor de griepvaccinatie worden op basis van die indicatie door de huisarts geselecteerd en uitgenodigd op het vaccinatiespreekuur, ongeacht de termijn van de zwangerschap.

Griepprik/Flu jab/Grip aşısı/Vacuna contra la gripe/Prik pa Griep/لقاح†الإنفلونزا†لعام

Pneumokokkenprik/Pneumococcal vaccination/Vacuna contra el neumococo/Prik di Pneumococcen/Pnömokok aşısı